Dakramen met PKVW® wanneer toe te passen?

Nieuwe regels met betrekking tot het bouwbesluit betreffende dakramen schrijven vaak PKVW® dakramen voor. Hoe zit dat nu?
Nieuwbouw valt onder het bouwbesluit. In het bouwbesluit staan o.a. de minimale eisen waar een bouwer aan moet voldoen als deze een nieuwe woning bouwt, zoals hoe hoog een woonkamer minimaal moet zijn en dat de woning aangesloten moet worden op nutsvoorzieningen ( gas, water, elektra, etc. ). Ook staat in dit bouwbesluit dat de eisen aan het hang- en sluitwerk moeten voldoen aan een bepaalde standaard. Deze standaard is bijna het complete Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Doordat de eisen van het bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen® zeer dicht bij elkaar liggen, vertalen gemeenten de nieuwbouw eisen daarom ook vaak direct in PKVW®.
Wat betekend dit voor de dakramen in een nieuwbouwwoning?
De dakramen in een nieuwbouw woning moeten in vrijwel alle gevallen waarbij de dakramen te bereiken zijn via een opklimbare / bereikbare situatie of als deze op de zich op eerste verdieping bevinden beschikken over een PKVW® of een inbraak werend systeem om te voldoen aan de eisen voor het bouwbesluit.

Op December 21, 2011